Tjänster

telefoni

Svarsservice
Coors certifierade telefonister tar hand om ditt företags samtal när ni själva inte har möjlighet att svara. Vi besvarar och kopplar samtalen till sökt person eller funktion, och vi kan också skicka meddelande via e-post och/eller sms enligt era önskemål.

Telefonistservice
Coor besvarar och kopplar samtalen till sökt person eller funktion när ni själva inte har möjlighet att svara. Er växel och ert hänvisningssystem ansluts till vår svarsplattform  – som om vi satt på plats i er växel – och telefonisten har tillgång till all hänvisningsinformation i realtid samt kopplar samtalen i er växel. Vi kan också skicka meddelande via e-post och/eller sms enligt era önskemål.

Telefoni som funktion
Lägg din verksamhets växel som en integrerad del av Coors centrala växel för hög tillgänglighet och god service. I Coors centrala telefonväxel tillhandahåller vi den tekniska lösningen och kunderna delar på både telefonväxel, telefonikundtjänst och underliggande system.

I vår telefonikundtjänst erbjuder vi bland annat simkortshantering, försäljning av terminaler och tillbehör, abonnemangshantering och utdebitering av telefonikostnader och användarstöd.

Kundtjänstlösning
Vi tar exempelvis hand om inkommande e-post, telefonsamtal och chat, och hanterar ärendena – tar emot, registrerar, löser och vidarebefordrar – enligt era instruktioner.

Bemanning 24/7
Vi har telefonister på plats dygnet runt, året runt, både på plats hos våra olika kunder samt vid vårt call center i Borlänge.

Skräddarsydda lösningar
Ibland arbetar Coors personal i kundens växel och sitter ute i kundens lokaler och besvarar samtal. Ibland samlevereras istället tjänsten med andra leveranser hos kund för att uppnå synergieffekter. Coor erbjuder outsourcing av både telefonistservice och kundtjänst på distans kopplat till kunds befintliga teknik, och anslutning till Coors centrala telefonväxel.

Löpande uppföljning
Vår framgångsfaktor består av ett nära samarbete med kunderna, där vi löpande för en dialog om eventuella förändringar och förbättringar för att säkerställa en fortsatt professionell leverans i linje med överenskommen servicenivå. Coor följer kontinuerligt upp leveransen genom att redovisa uppgifter som antalet inkommande samtal och fördelning av dessa över dagen, svarstider, behandlingstider och tappade samtal.

Telefoni ska bara fungera. Växeloperatörstjänsten, som är en del av vår telefonilösning, sköter Coor åt oss så den behöver vi inte fundera på. Från Coors sida finns ett genuint intresse för att göra det bästa av tjänsten.

Hasse Gabrielsson, nordisk ansvarig för IT Communication, Geodis Wilson