Kundtjänst - vi hanterar inkomna ärenden

Vi tar exempelvis hand om inkommande e-post, telefonsamtal och chat, och hanterar ärendena – tar emot, registrerar, löser och vidarebefordrar – enligt era instruktioner.

Bemanning 24/7

Vi har telefonister på plats dygnet runt, året runt, både på plats hos våra olika kunder samt vid vårt call center i Borlänge.

Skräddarsydda lösningar

Ibland arbetar Coors personal i kundens växel och sitter ute i kundens lokaler och besvarar samtal. Ibland samlevereras istället tjänsten med andra leveranser hos kund för att uppnå synergieffekter. Coor erbjuder outsourcing av både telefonistservice och kundtjänst på distans kopplat till kunds befintliga teknik, och anslutning till Coors centrala telefonväxel.

Löpande uppföljning

Vår framgångsfaktor består av ett nära samarbete med kunderna, där vi löpande för en dialog om eventuella förändringar och förbättringar för att säkerställa en fortsatt professionell leverans i linje med överenskommen servicenivå. Coor följer kontinuerligt upp leveransen genom att redovisa uppgifter som antalet inkommande samtal och fördelning av dessa över dagen, svarstider, behandlingstider och tappade samtal.

Kundtjänst är en stödfunktion som kan innehålla många olika tjänster så som exempel felanmälan, support, jour mm. Kundtjänst kan även levereras under olika tider på dygnet och veckodagar. Vi hjälper våra kunder att skräddarsy en uppsättning av kundtjänst som passar den situation som de befinner sig i.

Jour

Kund har behov att vi dygnet runt alternativt specifika öppettider tar emot, löser, bokar eller hänvisar till rätt person eller funktion.

Support

Kund har behov att vi dygnet runt alternativt specifika öppettider tar emot och hjälper kunder med specifika frågor alternativt informerar enligt uppsatta rutiner etc..

Felanmälan

Kund har behov att vi dygnet runt alternativt specifika öppettider tar emot felanmälningar där vi dokumenterar och vidarebefordrar till rätt funktion eller person.

Dessa exempel kan delvis eller helt outsourcas till Coor Service management. Finns behovet endast när egen verksamhet har hög belastning eller öppettider som inte bemöter sin marknad kan Coor hjälpa till med att erbjuda overflow där rutiner sätts för när var och hur samtalen skall gå vidare till Coors telefonister.