Coor_Telefoni_banner_02 orangeBar

Kundtjänstlösning

Kundtjänst är en stödfunktion som kan innehålla många olika tjänster så som exempel felanmälan, support, jour mm. Kundtjänst kan även levereras under olika tider på dygnet och veckodagar. Vi hjälper våra kunder att skräddarsy en uppsättning av kundtjänst som passar den situation som de befinner sig i.

 

Jour – Kund har behov att vi dygnet runt alternativt specifika öppettider tar emot, löser, bokar eller hänvisar till rätt person eller funktion.

Support – Kund har behov att vi dygnet runt alternativt specifika öppettider tar emot och hjälper kunder med specifika frågor alternativt informerar enligt uppsatta rutiner etc..

Felanmälan – Kund har behov att vi dygnet runt alternativt specifika öppettider tar emot felanmälningar där vi dokumenterar och vidarebefordrar till rätt funktion eller person.

 

Dessa exempel kan delvis eller helt outsourcas till Coor Service management. Finns behovet endast när egen verksamhet har hög belastning eller öppettider som inte bemöter sin marknad kan Coor hjälpa till med att erbjuda overflow där rutiner sätts för när var och hur samtalen skall gå vidare till Coors telefonister.